Όψεις πορσελάνης

2003 – Όψεις πορσελάνης στους κεντρικούς τομείς

2017 – Όψεις πορσελάνης στα έξι πάνω πρόσθια δόντια

2010 – Αρεοδοντία στα πρόσθια δόντια. Τοποθέτηση 6 όψεων πορσελάνης

2004 – Αισθητική διαμόρφωση ουλικού περιγράμματος και τοποθέτηση όψεων πορσελάνης

2003 – Έξι όψεις πορσελάνης στα πάνω πρόσθια δόντια

2000 – Αισθητική διαμόρφωση ούλων και τοποθέτηση όψεων πορσελάνης

1999