Εμφυτεύματα … από τη νέα γενιά
Η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων και η προσθετική αποκατάσταση έγινε από τον οδοντίατρο Θεόδωρο Κληρονόμο.

2015

2015

2015

2015

2016

2016

2016