Εμφυτεύματα και οδοντοστοιχίες

2017 – Έντονη απορρόφηση στην κάτω γνάθο. Πρόβλημα ευστάθειας στην κάτω οδοντοστοιχία.

2011 – Άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε θέσεις υπαρχόντων κατεστραμμένων δοντιών