Ύστερη τοποθέτηση εμφυτευμάτων

1992 – Τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε άτομο με μερική οδοντοστοιχία (μηχάνημα) στην πάνω γνάθο

1999 – Ασθενής με ολική έλλειψη δοντιών πάνω. Έντονος οπισθογναθισμός της πάνω γνάθου, λόγω μακροχρόνιας απώλειας των δοντιών. Φορούσε οδοντοστοιχίες όταν προσήλθε στο ιατρείο μας

2005 – Τοποθέτηση 5 εμφυτευμάτων στην άνω γνάθο

1996 –Ασθενής με ολική έλλειψη δοντιών πάνω – κάτω 

2008 – Μερική έλλειψη των πάνω πίσω δοντιών. Ολική έλλειψη των κάτω.

1993 – Μερική έλλειψη δοντιών πάνω.

2005 – Άτομο με ανοδοντία άνω αριστερά και κινητικότητα δοντιών δεξιά.

2010 – Άτομο  με έλλειψη δοντιών δεξιά και αριστερά και κινητικότητα στα υπάρχοντα.