Πλεονεκτήματα των εμφυτευμάτων

Τεκμηριωμένες έρευνες αποδεικνύουν τη μακροβιότητα των προσθετικών κατασκευών πάνω σε εμφυτεύματα. Στα κορυφαία εμφυτεύματα το 90% των κατασκευών λειτουργούν πάνω από 30 χρόνια. Αυτό προϋποθέτει επιλογή εμφυτευμάτων αξιόπιστων εταιριών, με μακροχρόνια παρουσία στην αγορά, οι οποίες θα υπάρχουν για να προμηθεύσουν με καινούργια, πιθανόν κατεστραμμένα εξαρτήματα μετά από 20-30 χρόνια χρήσης στο στόμα.

 

  • Είναι απόλυτα αποδεκτά από τον οργανισμό.
  • Δεν έχουν καμία απολύτως παρενέργεια στην γενική υγεία.
  • Έχουν υψηλότατο ποσοστό επιτυχίας (Για έμπειρους χειρουργούς, πρακτικά μηδενικό ποσοστό αποτυχίας).
  • Έχουν άψογη αισθητική.
  • Είναι μακροχρόνια, σταθερή και ασφαλής λύση.
  • Αποφεύγεται ο τροχισμός υγιών δοντιών για κατασκευή γέφυρας.
  • Αποφεύγεται η τοποθέτηση μερικής ή ολικής οδοντοστοιχίας(μασέλα).