Ύστερη τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Με τον όρο ύστερη τοποθέτηση εμφυτευμάτων εννοούμε την τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε περιοχές των γνάθων όπου:

  • είτε λείπουν τα δόντια από μακρού χρονικού διαστήματος
  • είτε επιλέγουμε να εξάγουμε τα δόντια και να τοποθετήσουμε τα εμφυτεύματα σε δεύτερο χρόνο

Η επιλογή αυτή γίνεται όταν υπάρχει οξεία φλεγμονή, οπότε η εμφύτευση γίνεται 40-60 ημέρες μετά την εξαγωγή, ή όταν υπάρχει «κακή γεωμετρία» της περιοχής λόγω χρόνιας φλεγμονής, οπότε προηγείται η εξαγωγή του δοντιού ή των δοντιών και η ταυτόχρονη ανάπλαση της περιοχής με ειδικές τεχνικές.