Εμφυτεύματα και οδοντοστοιχίες

Σε πολλές περιπτώσεις, λόγω μακροχρόνιας χρήσης οδοντοστοιχιών, έχει χαθεί μεγάλος όγκος οστού, από τις υπολειμματικές ακρολοφίες των γνάθων.

Η απώλεια όγκου αφορά και στο εύρος, αλλά το κυριότερο και στο ύψος των γνάθων.

Αυτό προσδίδει στο πρόσωπο την κλασσική γεροντική εμφάνιση, με το πλησίασμα του πηγουνιού στη μύτη και το βαθούλωμα των παρειών.

Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει:

  • Να αποκαταστήσουμε το χαμένο όγκο των ιστών
  • Να εξασφαλίσουμε τη χαμένη σταθερότητα και ευστάθεια των οδοντοστοιχιών
  • Να επαναφέρουμε τη χαμένη αυτοπεποίθηση του ασθενούς

Η θεραπεία περιλαμβάνει:

  • Την κατασκευή καινούριων οδοντοστοιχιών που να έχουν τον απαιτούμενο όγκο
  • Την τοποθέτηση 2-3 και ενίοτε περισσοτέρων εμφυτευμάτων σε κάθε γνάθο

Πάνω στα εμφυτεύματα προσαρμόζεται το αρσενικό τμήμα ειδικών συνδέσμων, με το θηλυκό να ενσωματώνεται στις οδοντοστοιχίες.

Το σύνολο «κλειδώνει» και παρέχει απόλυτη ευστάθεια, όγκο και σιγουριά, επαναφέρει τη χαμένη αυτοπεποίθηση και αλλάζει άρδην τη ψυχολογική διάθεση του ατόμου.