ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΑ CAD-CAM)

 

Το σύστημα CAD/CAM (computer aided designing / computer aided manufacturing) είναι η επανάσταση στο χώρο της κατασκευής οδοντικών προσθετικών εργασιών.

Αποτελείται από τρία βασικά μέρη:

Τον ψηφιακό σαρωτή (scanner).

  1. Ενδοστοματικός Σαρωτής: «Σαρώνει» και παίρνει τις πληροφορίες τον οδοντικών φραγμών κατευθείαν από το στόμα του ασθενούς.
  2. Εργαστηριακός Σαρωτής: Παίρνει τις πληροφορίες από τα εκμαγεία, τα οποία αναπαριστούν τους οδοντικούς φραγμούς του ασθενή ή δείχνουν τις θέσεις και τις κλίσεις των τοποθετημένων εμφυτευμάτων.

Το λογισμικό σχεδιασμού (Σύστημα CAD).
Σχεδιάζει εικονικά τις αποκαταστάσεις π.χ. στεφάνη, γέφυρα, μεταλλικό η κεραμικό σκελετό, μεταλλικά εξαρτήματα επί εμφυτευμάτων (abutments) για την υποδοχή γεφυρών, πάνω σε εικονικό εκμαγείο και υπολογίζει τις παραμέτρους κατασκευής.

Το σύστημα κατασκευής των αποκαταστάσεων (Σύστημα CAM).
Είναι ηλεκτρονική συσκευή που κατασκευάζει την αποκατάσταση μέσω των πληροφοριών που αναπαράγονται από τον υπολογιστή.

 

Η κατασκευή των αποκαταστάσεων γίνεται

  • είτε με κοπή από μια κεραμική πλάκα (προκειμένου για μονολιθική ολοκεραμική στεφάνη ή γέφυρα) ή από μια μεταλλική πλάκα (προκειμένου για μεταλλικό σκελετό στεφάνης ή γέφυρας αλλά και μεταλλικά abutments επί εμφυτευμάτων),
  • είτε με θερμοσύντηξη (sintering) προκειμένου για σκελετό γέφυρας.