Τι είναι ο Εμφυτευματολόγος

Εμφυτευματολόγος είναι ο Οδοντίατρος, που είναι ειδικευμένος στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Ειδικότητα Εμφυτευματολόγου δεν υπάρχει θεσμοθετημένη στην Ελλάδα.

Στο εξωτερικό κάποια Πανεπιστήμια δίνουν ειδικότητα Εμφυτευματολόγου συνδυαστικά με άλλη ειδικότητα, π.χ Προσθετολόγος – Εμφυτευματολόγος.

Συνήθως την Εμφυτευματολογία ασκούν Γναθοχειρουργοί, Περιοδοντολόγοι, Γενική Οδοντίατροι και Προσθετολόγοι.

Η Εμφυτευματολογία είναι η επιστήμη του παρόντος και του μέλλοντος και ο Εμφυτευματολόγος είναι ο κατάλληλος Οδοντίατρος για την αξιόπιστη ενημέρωση και την καθοδήγηση, των ασθενών που έχουν ανάγκη οδοντικών εμφυτευμάτων.