ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Είναι η κλινική διαδικασία, κατά την οποία μια επιεμφυτευματική αποκατάσταση τοποθετείται και παραδίδεται σε λειτουργική σύγκλειση, σε 48-72 ώρες από την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.

Προϋποθέσεις εφαρμογής

 • Ικανοποιητική ποιότητα και ποσότητα ιστού
 • Απουσία παθολογίας στην περιοχή
 • Καλή γενική υγεία του ασθενούς
 • Απουσία παραλειτουργικών έξεων (βρυγμός)
 • Καλή στοματική υγεία
 • Επαρκής κατάρτιση και επιδεξιότητα του οδοντιάτρου
 • Επιλογή εμφυτευμάτων, κατάλληλων για άμεση φόρτιση
 • Επιλογή της κατάλληλης προσθετικής αποκατάστασης (ακίνητη)
 • Σωστή διευθέτηση των συγκλεισιακών δυνάμεων που ασκούνται πάνω στα εμφυτεύματα.

Πλεονεκτήματα της μεθόδου

 • Μείωση του χρόνου αποκατάστασης
 • Μικρότερος αριθμός επεμβάσεων
 • Ικανοποιητικότερη κάλυψη των κοινωνικών αναγκών του ασθενούς
 • Βελτίωση της ψυχολογίας του
 • Εξάλειψη της χρήσης οδοντοστοιχίας, κατά την περίοδο επούλωσης

Μειονεκτήματα της μεθόδου

 • Αυξημένος κίνδυνος υπερφόρτωσης ενός ή περισσότερων εμφυτευμάτων, που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια.
 • Αμφίβολη πρόγνωση σε βαρείς καπνιστές
 • Απουσία συγκεκριμένων πρωτοκόλλων για όλες τις περιπτώσεις
 • Αδυναμία εφαρμογής της, σε σοβαρές σκελετικές ανωμαλίες των γνάθων
 • Αυξημένο κόστος

Εν κατακλείδι είναι μία μέθοδος με περιορισμένη εφαρμογή που χρειάζεται περαιτέρω τεκμηρίωση και τυποποίηση, γιατί έχει πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα.